Kabe Hakkında Bilgi

Kabe Hakkında Bilgi

Kabe Nedir ?

Kâbe, (Arapça: الكعبة المشرفة) Mekke’de, Mescid-i Haram’ın yaklaşık olarak merkezinde bulunan küçük bir kutsal yapı.Müslümanlarca dünya üzerindeki en kutsal mekan kabul edilir.Müslümanlar Namaz kılarken yüzlerini Kabe’ye dönerler. Ölüler yüzleri Kabe’den geçen meridyene bakacak şekilde gömülür. Kabe, Hac ibadeti için her yıl Müslümanlarca ziyaret edilir.

 1. Hacer-i Esved
 2. Mültezem
 3. Kabenin Kapısı
 4. Kabenin Örtüsü
 5. Makamı İbrahim
 6. Hicr-i İsmail (Hatem)
 7. Rüknü Irakî
 8. Altınoluk
 9. Rüknü Şâmî
 10. Rüknü Yemânî
 11. Rüknü Hacer-i Esved (Şarki)
 12. Şazirvan

Kabenin Boyutları
Kuzeydoğu duvarı 12.63m
Kuzeybatı duvarı 11.03m
Güneybatı duvarı 13.10m
Güneydoğu duvarı 11.22m
Yüksekliği 13m.
145 m² alan üzerine kurulmuştur.


Kâbe’nin koordinatları 21°25′24″N, 39°49′24″E. Uydudan Görmek İçin Buraya Tıklayın

Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardır.
Tavanı ahşaptır.
Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü (sitâre) ile örtülüdür. Örtüsü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir.
Kâbe’nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-ül Esved” veya “Şarki”, kuzey köşesine “Irakî”, batı köşesine “Şâmî” ve güney köşesine de “Yemânî” denir.

Kâbe’nin yapısı sade fakat heybetlidir. Üzerindeki örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerine Kelime-i Şehadet işlenmiş, çatıya yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş; kemer biçiminde olan bu şeritte de Kur’an ayetleri işlenmiştir.

line